2-01

Hugo Bongers is lector bij Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam. Ook is hij mede door zijn ervaring een expert in de relatie tussen kunst en overheid en heeft zich de afgelopen jaren gebezigd met de legitimeringsvraag rondom maatschappelijk betrokken kunst.

http://creating010.com/medewerkers/hugo-bongers/?lang=enComments are closed.